История

На 08.09.1961 г. в Трявна отваря врати първата специално построена четири групна сграда за 100 деца на възраст от 3 до 7 год. с името “Минка Ноева”. Нейна първа директорка е Ценка Стойчева. Много фирми от Трявна участват в създаването на материалната база на новата детска градина. Шкафчетата на децата, преградните стени разделящи занималните от спалните помещения, столчетата, резбованият таван в хола на детското заведение са изработени в харектерните за Тревненската резбарска школа орнаменти. Заобикалящата обстановка стимулира колективът на детската градина в творческите му търсения при възпитание у децата на любов към родното селище и традиции. През годините името на детското заведение под ръководството на директорката Минка Спасова, а от 1983 г. – Кина Шикова е сред първите при разработването и внедряването на нови програми за възпитание и обучение на деца от предучилищна възраст. Организират се много школи, открити уроци, извежда се челен педагогически опит. Научни консултанти са преподаватели от София, Варна, Ст. Загора и В. Търново - доц. Каменова, доц. Велинова, Петя Иванова, Николай Гюлчев, проф. д-р Ирина Колева и др.

С настъпилите демократични промени през 1990 г променихме и името на детската градина с това на храста калина, така поетично възпят от нашия съгражданин Пенчо Славейков, а през септември 2000 год. детската градина беше обединена с детска ясла “Кина Кисякова” и получи името ОДЗ “Калина”. От 2016 г с влизането на Закона за предучилищно и училищно образование името на детското заведение е променено на

ДГ "Калина" с яслена група

 Детска градина „Калина” се намира в централната градска част, което го прави удобно място за посещение за преобладаващата част от населението на общината. В района живеят много бивши или бъдещи възпитаници на детското заведение. Те и техните родители са хора, чиито родове години наред определят съдбата на града. Това дава възможност детското заведение да привлича екипи от заинтерисовани за съдбата му хора, които са с реални възможности за влияние и помощ. От години възпитаниците на детското заведение показват отлични резултати на проведени тестове за прием в първи клас, което съдава атмосфера на висока мотивираност за постигане на резултати в учебната дейност. Близостта на детското заведение до основните общински институции и културни центрове спомага за интегриране на придобитите знания в реална обстановка. Високите професионални достойнства и качества на сформирания екип от учители и обслужващ персонал все по-често се демонстрират в използваните иновационни форми на работа с децата.

Детското заведение се помещава в две сгради разположени от двете страни на тиха улица с поетичното наименование „Възрожденска”. Сградите са санирани и се отопляват с локално парно. Помещенията, в които пребивавт децата са слънчеви и просторни, създават възможности за обособяване на различни кътове по интереси съобразно възрастовите особености и интереси на децата. Дворът на детски ясли е оборудван със съвременни детски люлки и пързалки.

ДГ “Калина” е общинска детска градина и според броя на децата в нея функционират 4 градински и една яслена група. През времето на своето съществуване е съхранило в себе си образователните традиции и просветния български дух, запазвайки облика на реномирана образователна структура.

Детските постижения демонстрираме чрез празници и тържества, традиционни за заведението – Ден на християнското семейство, битови и национални празници, пролетни празници, тържествено откриване на учебната година, тържество-спектакъл в края на всяка учебна година, тържествено изпращане на децата на училище.

 

Поглеждайки назад във времето виждаме колко много деца са минали през детската градина. Много деца има и днес и те са толкова различни, а всички вярват в чудеса. Чудеса, които ние трябва да им поднесем под формата на един необикновен ден.