Групи

                    
 

Група "Зайо Байо"


                                                      
Mедицински сестри:

Татяна Димитрова

Радка Малчева

 

 

Помощник - възпитатели:

Лилия Цанева

Беляна Бенкова

 

 

 

 

 

 Група "Мечо Пух"


                                            
Учители:

Вилеяна Дончева

Наталия Петкова

 

 

Помощник - възпитател:

Татяна Маринова

 

 

 

 

 

 Група "Бон - Бон"


                                             

 

 

Учители:

Блага Илиева

Илиана Казакова

 

Помощник - възпитател:

Маргарита Минева

 

 

 

 

 

 Група "Веселият Слънчо"


                                            

 

 


Учители:

Мария Неделчева

Сашка Александрова

 

Помощник - възпитател:

Кремена Томчева

 

 

 

 

 Група "Мики Маус"


                                             

 

 

 

 

 

Учители:

Галина Недялкова

Симона Цанева

 

 

Помощник - възпитател:

Стоянка Иванова