Групи

                    Група "Зайо Байо"


                           

Медицински сестри:

Виолета Симеонова

Милка Христова

Помощник възпитател:

Лилия Цанева

Беляна Бенкова

 

 

 

 

 

 Група "Мечо Пух"


                                            

Учителки:

Ирина Чукова

Сашка Кънева

Помощник възпитател:

Татяна Маринова

 

 

 

 

 

 Група "Бон Бон"


                                            

 

 

Учителки:

Блага Илиева

Илиана Казакова

Помощник възпитател:

Маргарита Минева

 

 

 

 

 

 Група "Веселият Слънчо"


                                            

 

 

Учителки:

Мария Неделчева

Недка Иванова

Помощник възпитател:

Кремена Томчева

 

 

 

 

 Група "Мики Маус"


                                            

 

 

Учителки:

Марийка Михайлова

Галина Недялкова

Помощник възпитател:

Стоянка Иванова