Екип


Екипът на ОДЗ „Калина” се стреми към създаване  на спокойна атмосфера, в която да работим за доброто възпитание и образование на децата.
Съставът на педагогическите специалисти е основно от магистри по предучилищна педагогика с богат опит и умения, медицинските сестри в яслени групи с отлична подготовка и опит за работа с деца от 0 до 3 годишна възраст, а обслужващия перосонал е от млади и всеотдайни работнички приели своите задължения като призвание.

Ние предлагаме:

•    Целодневно обучение и възпитание, комбинирани със спорт, игри и развлечения.

•    Обстановката в детската градина е близка до домашната, за да не се провокира стрес у детето при промяната на обстановката.

•    Персоналът се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете, включително хранителния режим и изискванията на родителите.

•    Насърчаваме творческите способности на всяко дете и поставяме децата в ролята на поемащи отговорност.

•    Провеждаме „поздравителни картички” за рождените дни на децата, тържества за коледа, 8-ми март и други интересни за децата празници.

•    В процеса на образование и възпитание на децата не се поставя граница между тях и учителките. За благоприятното развитие на децата спомагат отзивчивостта и всеотдайността в грижите на персонала ни.

•    Децата се ориентират и насочват за образователна дейност, чрез провокиране на интерес към дейността.