Дневен режим

 

Режимен момент

І група

ІІ група

Подготвителна група – 5 г

Подготвителна група – 6 г

1. Прием на децата, дейности по интереси, утринно раздвижване

6.00 – 8.30

6.00 - 8.30

6.00 – 8.30

6.00 – 8.30

2. Подготовка за закуска, закуска

8.30 – 9.00

8.30 -  9.00

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

3. Възпитателно-образователна работа, съобразно седмичното разписание

9.15 - 10.30

9.00 - 10.30

9.00 – 10.30

9.00 – 11.00

4. Игри, дейности по интереси, допълнителни дейности извън ДОИ

10.30 –11.45

10.30 -12.00

10.30 – 12.30

11.00 – 12.30

5. Подготовка за обяд и обяд

11.45 - 12.30

12.00 -12.45

12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

6. Подготовка и следобеден сън

13.00 - 15.00

13.00 –15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

7. Следобеден тоалет и закуска

15.00 –15.45

15.00 -15.45

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

8. Възпитателно-образователна работа, игри, дейности по избор, допълнителни дейности извън ДОИ

15.45 –18.00

15.45 –18.00

 

15.30 – 18.00

 

15.30 – 18.00