Седмичен хорариум

Програми 

             Програмната система на ДГ "Калина" за учебната 2017/2018 г е публикувана в раздела документи на сайта!

         В учебната програма акцентираме върху езиковата подготовка на децата. Паралелно с това детето развива своите умения в сферите на изящните и приложни изкуства. Всичко това се постига чрез игрово-познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

           Възпитанието и обучението на децата следва главната ни цел:  Максимално да развием потенциала на всяко дете от най-ранното му детство.  Ето защо приоритети ни са:  Всяко дете -

 • Да има вяра в себе си.
 • Да развие усет към красивото.
 • Да твори.
 • Да се разбира с другарчетата си.
 • Да умее да се сприятелява.
 • Да се развива физически добре.
 • Да е толерантно към различните.
 • Да умее да разказва.
 • Да обича книгите.
 • Да обича природата.

         Учебната година започва на 15-ти септември и завършва на 30-ти Май. Всички елементи от програмата са одобрени от МОН (книжки, помагала, начини на обучение).

Учебният процес протича по следните образователни направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Социален свят
 • Физическа култура
 • Игрова култура
 • Природен свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Конструктивно-технически и битови дейности

Организираме допълнителни забавления:

 • Излети
 • Посещения на куклен театър
 • Празнуване на рождени дни

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ /ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ  ЗА УЧЕБНО ВРЕМЕ ПРЕЗ 2017/2018 Г

ЗА ПЪРВА ГРУПА „МЕЧО ПУХ“

 

понеделник

 

вторник

сряда

четвъртък

петък

 

1. Околен свят

 

 

1. Български език и литература

 

1. Математика

 

1. Конструиране и технологии

 

1. Музика

 

2. Физическа култура

 

2. Физическа култура

 

2. Музика

 

2. Физическа култура

 

2. Изобразително изкуство

 

 

 

3. Изобразително изкуство

 

 

 

ЗА ВТОРА ГРУПА – „БОН-БОН“

 

понеделник

 

вторник

 

сряда

 

четвъртък

 

петък

1. Околен свят

1. Български език и литература

1. Математика

1. Български език и литература

1. Околен свят

2. Физическа култура

2. Изобразително изкуство

2. Музика

2. Физическа култура

2. Изобразително изкуство

 

 

3. Физическа култура

3. Конструиране и технологии

 

 

2. Музика

 

 

Околен свят/ДФ/

Български език и литература /ДФ/

    Математика/ДФ/

 

 

 

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5 ГОДИШНИ „ВЕСЕЛИЯТ СЛЪНЧО“

 

понеделник

 

вторник

 

сряда

 

четвъртък

 

петък

1. Български език и литература

1. Математика

1. Български език и литература

1. Математика

1. Околен свят

2. Околен свят

2. Изобразително изкуство

2. Музика

2. Изобразително изкуство

2. Музика

3. Физическа култура

3. Физическа култура

3. Конструиране и технологии

3. Физическа култура

3. Конструиране и технологии

 

 

 

4. Български език и литература

/ДФ/

4. Български език и литература

/ДФ/

 

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – „МИКИ МАУС“

 

понеделник

 

вторник

 

сряда

 

четвъртък

 

петък

1. Околен свят

1. Математика

1. Математика

1. Български език и литература

1. Български език и литература

2. Математика

2. Български език и литература

2. Околен свят

2. Изобразително изкуство

2. Музика

3. Музика

3. Конструиране и технологии

3. Изобразително изкуство

3. Физическа култура

3. Физическа култура

4. Физическа култура

4. Околен свят/ДФ/

4. Български език и литература /ДФ/

 

 

4. Конструиране и технологии