Електронен дневник

Електронния дневник KIDDO дава достъп на оторизирани потребители до ежедневните дейности в детската градина.

https://www.kiddodiary.com/