image

Ателие за родители

Ученето чрез движения, Сетивата и Играта – общото между тях е петото „Ателието за родители“ в ДГ „Калина“, което се проведе на 12.03.2024г., съвместна инициатива с КЦ/SOS ЦОП – Трявна. Ателие, в което повдигнахме трудните въпроси: Имаме ли времето, търпението и желанието да поиграем с детето си? А правим ли го редовно? Всеки ден? Знаем ли какво е значението на играта ни с детето за неговото развитие? Кога последно се обърнахме към сетивата си?... Какво научихме? - Нужно е качествено, а не количество време, което да отделяме на детето, защото то има нужда от общуване, от споделяне на емоции и преживявания. - Много важно е да играем с децата си! Защото: Играта е основният начин за учене. Играта е най-естественият и лесен начин да общуваме и да се свържем с малкото човече. Играта е най-лесният начин за преработване на травми и стрес. Играта с родителите е Божествена ценност!