image

"Денят на Земята"

Седмица, посветена на Международния ден на Земята 22 април в ДГ "Калина" Ден четвърти - Поставяне на къщички за птици - Почистване дворовете на детското заведение - Разходка до зоокът Чукара