image

Награждаване

Община Трявна и Синдикат на българските учители награди с плакети и грамоти педагогически специалисти за: - издигане авторитета на Община Трявна; - принос в развитието на образованието с педагогически стаж над 30 години. Наградите бяха връчени от г-жа Силвия Кръстева- кмет на Община Трявна. От ДГ Калина" наградени са: Мария Неделчева, Сашка Александрова , Ивелина Папасчикова и Мария Михайлова.