image

Светът е пълен с чудеса

Светът е пълен с чудеса…., стига да умееш да наблюдаваш