image

Нови народни носии за децата на ДГ "Калина

Екипът и родителите от Училищно настоятелство на ДГ "Калина" организираха благотворителен базар за закупуване на народни носии. Благодарение на активното участие на персонал, родители и спонсори беше събрана сума, с която се закупиха народни носии за децата.