image

Проект "Малки изследователи"

ДГ "Калина" спечели проект по Национална програма "Хубаво е в детската градина" - "Малки изследователи". По него ще бъдат закупени комплекти на Lego Education,които ще спомогнат за социалното и емоционално развитие на децата. На 27.10.2023г. представител на Център за творческо обучение Валентина Венкова проведе с учителите на всички групи в детската градина обучение за възможностите на конструкторите Lego Education.