image

Ателие за родители

На 13.02.2024г.в ДГ"Калина" се проведе четвъртото Ателие за родители – "Трудното дете", съвместно със специалисти SOS/Консултативен център – Трявна. Темата бе: „Личността на малкото дете“ През игра, дискусии и споделяне на преживявания от родителския опит всеки участник в Ателието за родители достигна до своя отговор на въпроса: „Ако ги нямаше „трудните“ ситуации с децата ни Как и Какви всъщност родители и възрастни бихме били?“ Удовлетворени, заредени и с готовност да посрещнат следващите предизвикателства от времето на израстване, учене, трупане на опит от малкото дете, участниците си пожелаха: „До нови срещи в дълбината на трудната тема“!