Трета група Бон-бон

Трета група “Бон-бон”

Трета група “Бон-бон”

Мото: “В група Бон-Бон” растат възпитани, мислещи, образовани, щастливи и добри деца!”

image
Екип на група "Бон-Бон"