История

История

Влизаме във фоайето! Тук ни посрещат таван и мебели на друг именит българин - носителят на „Димитровска награда“ (най-високото отличие за култура и изкуство по времето на социализма), дърворезбарят-художник Цаньо Антонов. Като преподавател в техникума по дървообработване и вътрешна архитектура, той е изпратен на специализация по скулптура в Мюнхен! Таваните в художественото училище, съда и туристически дом „Бръшлян“ са негово дело, но таван с дърворезба в детска градина, може да се види само в Трявна и то, в детска градина „Калина“!

От него ни се усмихват Слънцето и Луната, децата разпознават цветя и птички! Като материал и като трактовка, таванът е едно цяло със сградата!

image
image

История на ДГ Калина

На 08.09.1961 г. в Трявна отваря врати първата специално построена четири групна сграда за 100 деца на възраст от 3 до 7 год. с името “Минка Ноева”.

Емблематичната сграда на детската градина е построена по проект на арх. Олеков, тревненец, завършил в Италия, проектирал и други забележителни сгради в Трявна. Съчетанието на непреходност и съвремие е духът, който той оставя след себе си. С „веждите“ над прозорците и дървените облицовки, сградата се свързва с характерната за Трявна възрожденска архитектура.

Първа директорка е Ценка Стойчева. Много фирми от Трявна участват в създаването на материалната база на новата детска градина. Шкафчетата на децата, преградните стени разделящи занималните от спалните помещения, столчетата са изработени в харектерните за Тревненската резбарска школа орнаменти. Заобикалящата обстановка стимулира колективът на детската градина в творческите му търсения при възпитание у децата на любов към родното селище и традиции.Съвременното дете живее в ситуация на ценностна промяна. За да израсте достоен българин, с чувство за национална гордост и самосъзнание, културна идентичност то трябва да познава своя род, история и култура!!! И този процес трябва да започне в ранна детска възраст!​

image
image

През годините името на детското заведение под ръководството на директорката Минка Спасова, Кина Шикова, Иванка Бонева е сред първите при разработването и внедряването на нови програми за възпитание и обучение на деца от предучилищна възраст. Организират се много школи, открити уроци, извежда се челен педагогически опит. Научни консултанти са преподаватели от София, Варна, Ст. Загора и В. Търново - доц. Каменова, доц. Велинова, Петя Иванова, Николай Гюлчев, проф. д-р Ирина Колева и др.

С настъпилите демократични промени през 1990 г променихме и името на детската градина с това на храста Калина, така поетично възпят от нашия съгражданин Пенчо Славейков, а през септември 2000 год. детската градина беше обединена с детска ясла “Кина Кисякова” и получи името ОДЗ “Калина”. От 2016 г с влизането на Закона за предучилищно и училищно образование името на детското заведение е променено на ДГ "Калина" с яслена група.

Детска градина „Калина” се намира в централната градска част, което го прави удобно място за посещение за преобладаващата част от населението на общината. В района живеят много бивши или бъдещи възпитаници на детското заведение. Те и техните родители са хора, чиито родове години наред определят съдбата на града. Това дава възможност детското заведение да привлича екипи от заинтерисовани за съдбата му хора, които са с реални възможности за влияние и помощ. От години възпитаниците на детското заведение показват отлични резултати на проведени тестове за прием в първи клас, което съдава атмосфера на висока мотивираност за постигане на резултати в учебната дейност. Близостта на детското заведение до основните общински институции и културни центрове спомага за интегриране на придобитите знания в реална обстановка. Високите професионални достойнства и качества на сформирания екип от учители и обслужващ персонал все по-често се демонстрират в използваните иновационни форми на работа с децата.

image
image

Детското заведение се помещава в две сгради разположени от двете страни на тиха улица с поетичното наименование „Възрожденска”. Сградите са санирани и се отопляват с локално парно. Помещенията, в които пребивавт децата са слънчеви и просторни, създават възможности за обособяване на различни кътове по интереси съобразно възрастовите особености и интереси на децата.

ДГ “Калина” е общинска детска градина и според броя на децата в нея функционират 4 градински и една яслена група. През времето на своето съществуване е съхранило в себе си образователните традиции и просветния български дух, запазвайки облика на реномирана образователна структура.

Детските постижения демонстрираме чрез празници и тържества, традиционни за заведението – Ден на християнското семейство, битови и национални празници, пролетни празници, тържествено откриване на учебната година, тържество-спектакъл в края на всяка учебна година, тържествено изпращане на децата на училище. В последните години, поради пандемичните мерки, се наложи откритите, съвместни дейности с родители, общественици и граждани да се редуцират. Родителите имат възможност да се запознаят с учебно-възпитателната и празнична дейност на децата си в онлайн среда.

Поглеждайки назад във времето виждаме колко много деца са минали през детската градина. Много деца има и днес и те са толкова различни, а всички вярват в чудеса. Чудеса, които ние трябва да им поднесем под формата на един необикновен ден.