Материална база

Материална база

Материална база

Колективът на ДГ “Калина” гр. Трявна вече 61 години дарява децата с много знания, забавления и обич. Тук заедно с Вашите деца ще творим сред неповторима атмосфера.

Сградите са съобразени с нормативните изисквания за организиране и провеждане на възпитателно образователен процес. Функционални занимални, спални, сервизни помещения, локално парно. Дворовете са добре озеленени за занимания и игри на открито. Осигурени са съвременни технически средства, разнообразни играчки, спортни пособия, образователно-игрови материали, забавни костюми.

image
image

Детската градина разполага с материално-техническа база и учебни пособия, с висока степен на индивидуализация на възпитателно образователният процес и цялостно изграждане на детската личност.

В сграда "Детски ясли" е изграден кухненски блок, осигуряващ пълноценното и разнообразно хранене за двете възрастови групи на нашите възпитаници от 10 м до 3 години и за деца от 3 до 7 годишна възраст. Детската кухня функционира с всички необходими разрешителни за целта и под непрекъснатия контрол на Агенция по храните и РИОКОЗ - гр. Габрово. Изпирането на спалното бельо се извършва в лицензирана обществена пералня. Вътрешните помещения са ремонтирани и премебелирани.

Разполагаме със салон за допълнителни дейности на децата, салон за срещи и спортни занимания, медицински кабинет, логопедичен кабинет, кабинет на психолога. Медицинският кабинет на детската градина също работи с всички необходими разрешителни за своята дейност.

В ДГ „Калина” са създадени всички условия за изпълнение на основната социална функция на детското заведение, именно: отглеждане, възпитание и обучение на децата.

image
image

Медицинско Обслужване

В ДГ „Калина” е осигурен медицински персонал, а учителите са преминали курс за първа и долекарска помощ. Медицинският специалист провежда сутрешен здравен филтър. При констатирано неразположение детето се връща за домашно лечение.

Медицинският специалист следи за:

  • Контрол на хигиената в детската градина
  • Изготвяне на менюто
  • Контрол на хранителните продукти и ястия
  • Измервания и медицински документи на всяко дете

Тя дава указания на преподавателите ежедневно за часа и продължителността на игрите на открито според атмосферните и температурните особености на деня и оказва първа медицинска помощ при инциденти.