image

"Походът на книгите продължава!"- Дейност 2

Дейност 2 - Посещение на музея - "Старото школо" Днес, децата от подготвителна група "Мечо Пух" на ДГ "Калина" с нетърпение и ентусиазъм посетиха класната стая на нашите прадеди в "Старото школо". Малчуганите бяха посрещнати от г-жа Даниела Дабкова - уредник на музея, с която се потопиха в чудния свят на книгите. Тя им прочете приказката "Работна Мецана" от Леда Милева. От г-жа Дабкова децата научиха как са се обучавали учениците в миналото, какви са били методите на преподаване, методите на поощрение и наказание. А, накрая малките мечета имаха възможност да пишат върху пясък.