image

Годишен концерт на ДГ "Калина"

С прекрасни емоции, пъстрота, оригинални танци и костюми, с препълнена зала, бурни аплодисменти и със сълзи от радост и вълнение в очите на родителите премина годишният концерт на ДГ"Калина". Музикалното пътешествие на децата от всички групи представи пред родители, бивши колеги и възпитаници на детското заведение и пред гостите уважили празника едно "пътуване" през цялата учебна година. Поздравления към г-жа Ирина Чукова - Директор на ДГ"Калина" и към целия педагогически колектив за тяхната всеотдайна работа с децата, отправиха лично кметът на Община Трявна - г-н Денчо Минев, председателят на Общински съвет Трявна - г-жа Златка Цанева, г-жа Ренета Радичкова - координатор на Съюза на българските учители за област Габрово, г-жа Иванка Радкова - бивш директор на детското заведение. Уважаеми родители и приятели на ДГ"Калина", нашето емоционално "пътуване" ще продължи и следващата учебна година. Очаквайте го!