image

"Денят на Земята"

Седмица, посветена на Международния ден на Земята 22 април Ден втори: - Посещение на Астрономическа обсерватория и планетариум Габрово с децата от трета и четвърта група; - Презентация за разделното събиране на отпадъците и ползата от рециклирането бе представена на децата от първа и втора група.