image

Великден-празникът на празниците

Днес на участниците в детския конкурс "Великден - празникът на празниците", организиран от Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, бяха връчени наградите от г-жа Силвия Кръстева, кмет и г-н Марин Маринов, заместник кмет на Община Трявна. ДГ "Калина" бе отличена с награда в направление "Великденска презентация"