image

Спортни игри

И днешните спортни игри на децата от ДГ "Калина" бяха много емоционални и оспорвани.