image

Музикално-фолклорен конкурс 2023 - "Златен славей"

Децата от вокална група "Калина", при ДГ"Калина", с музикален ръководител г-жа Папасчикова, участваха в Четиринадесети регионален музикално-фолклорен конкурс 2023 - "Златен славей". Конкурсът се проведе в гр. Габрово, зала "Възраждане". Въпреки емоциите от първата сценична изява, те се представиха достойно! Поздравления деца! Още много грамоти и награди да получите!